کریس براون میزبان فروش حیاط در خانه Tarzana است ، آدرس پست الکترونیکی - فیلم

0 12کریس براون روز چهارشنبه میزبان فروش حیاط در خانه خود در تارزانا بود و طرفداران از ساعاتی دیگر در چمن خواننده حاضر شدند تا بخشی از آن باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد