رمی نگونو با دستور دولت فرانسه برای بازگشت به کامرون

0 36

رمی نگونو با دستور دولت فرانسه برای بازگشت به کامرون

"امروز آخرین تولد من در فرانسه و سرزمین های خارجی است. دولت فرانسه از طریق وزیر کشور خود به من دستور داد که کشورشان را ترک کنم.

بنابراین تصمیم گرفتم که به کشورم ، کامرون ، برگردم تا پست خود را به عنوان مدیر RTS و اصلی ادامه بدهم.

با این شرایط است که روزنامه نگار کامرونی که چندین سال در فرانسه اقامت دارد ، قبلاً در صفحه فیس بوک خود مستقیماً خبر داده است.

این مقاله برای اولین بار در https://www.camerounweb.com ظاهر شد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد