سلین دیون- اینجا پاریس صحبت می کند "الکل ، افسردگی و تنهایی" - ویدئو

0 4سلین دیون در صفحه اول Ici Paris ظاهر می شود ، که "الکلیسم ، افسردگی ، تنهایی" را القا می کند. با تشکراز اینکه تماشا کردید. اگر فیلم دوست دارید ، ...

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد