انگلیس: سرفه کردن عمدا با کارت قرمز قابل مجازات خواهد بود - VIDEO

0 28هیئت بین الملل ، ضامن قوانین فوتبال ، تصمیم گرفته است كه داوران می توانند در صورت سرفه كردن روی حریف یا بر روی بازیکن ، بازیکن را تحریم كنند و از این امر مستثنا شوند.

این ویدیو برای اولین بار ظاهر شد https://www.youtube.com/watch?v=USMcp_VNPss

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد