ساحل عاج: Henriette Konan Bédié و Clarisse Duncan دوباره با هم صحبت می کنند - JeuneAfrique.com

هنری کونان بدی (سمت چپ) و دانیل کابلان دانکن (راست) به همراه همسران مربوطه همراهی می کردند. © Montage JA

خانم بانوی اول Ivorian و همسر معاون رئیس جمهور یک سال با یکدیگر صحبت نکرده بودند.

در هفته‌های اخیر ، Clarisse Aya Kouadio-Duncan در حال نزدیک شدن به هنریته کونان بردی است.

این مقاله در ابتدا ظاهر شد آفریقای جنوبی