روزنامه RTL - VIDEOدر تیراندازی که در آن یکی از عاملان متهم دستگیر شد ، دو نفر در خیابان در هاله ، شهر جنوبی برلین کشته شدند.

https://www.rtl.fr/actu/international/allemagne-deux-morts-dans-une-fusillade-en-pleine-rue-a-halle-7799203359

این ویدیو برای اولین بار ظاهر شد https://www.youtube.com/watch?v=eC0Q3nB7lhE