این دختر کوچک از مهد کودک رد می شود زیرا او کودکان را "ترساند" - SANTE PLUS MAG

این یک داستان بسیار غم انگیز است ، که توسط همکاران ما منتشر شده است Dailymail انگلستان است. یک خبر ، شهادت دشمنی جهان ما نسبت به هر شخص ، داشتن بدبخت بودن متفاوت بودن. این دختر كوچك آن را در سنین جوانی و تقریباً دو سالگی تجربه كرد. به دلیل جمجمه تغییر شکل یافته وی از دسترسی به مهد کودک محروم شد. چگونه کسی می تواند یک کودک یا والدین خود را به دلیل ناهنجاری یا هر ناهنجاری ژنتیکی سرزنش کند؟

این مقاله در ابتدا ظاهر شد سلامت PLUS MAGAZINE