کاهش وزن: نکات تخصصی 5 برای از بین بردن کیلو 3 در یک هفته - SANTE PLUS MAG

این که آیا شما یک مناسبت خاص دارید یا می خواهید از بدن خود مراقبت کنید ، حداقل یک بار تمایل به کاهش وزن ابراز کرده اید. درست است که در بعضی موارد کار کم و بیش پیچیده است. مخصوصاً اگر محدودیت زمانی داشته باشید. در اینجا لیستی از نکاتی از کتاب "وزن از دست دادن سریع" دکتر جیوتی شنوی برای شما وجود دارد که بتوانید در یک هفته حداکثر وزن 3 کیلوگرم را از دست دهید.

این مقاله در ابتدا ظاهر شد سلامت PLUS MAGAZINE