گناه مورد علاقه خود را انتخاب کنید و آنچه را که در مورد شخصیت پنهان شما نشان می دهد - کشف کنید - SANTE PLUS MAG

گناهان ما بخشی از ما هستند و شخصیت ما را تعریف می کنند زیرا اغلب در زندگی روزمره ما ظاهر می شوند و شخصیت های مدفون ما را بیرون می آورند. مطابق کاتکیز ، گناهان کشنده لزوماً گناهان جدی نیستند ، در کل آنها هفت نفر هستند و ممکن است منجر به گناهان جدی تر شوند. اینها عصبانیت ، چرندی ، تنبلی ، حرص و آز ، حسادت ، غرور و میل است!

این مقاله در ابتدا ظاهر شد سلامت PLUS MAGAZINE