در اینجا نحوه کاهش وزن طبیعی و بدون رژیم غذایی آورده شده است - HEALTH PLUS MAG

برای خلاص شدن از وزن اضافی خود ، اغلب به این دلیل وسوسه می شوید که به رژیم محدود کننده یا ورزش بیش از حد متوسل شوید. با این حال ، در شرایطی که غذا نقش مهمی در حفظ حوزه اجتماعی ایفا می کند ، دشوار است که خود را در یک برنامه غذایی خاص محصور کنید.

این مقاله در ابتدا ظاهر شد سلامت PLUS MAGAZINE