95٪ از مردم این نوع لیمو را خریداری می کنند در حالی که می تواند برای سلامتی خطرناک باشد - SANTE PLUS MAG

مطابق آمار آژانس فرانسه برای توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک ، بیش از 2 میلیون هکتار زیر کشت در 2018 با سهم 9.5٪ مزارع فرانسوی دارای گواهینامه ارگانیک هستند. در مورد خانوارها ، 5٪ از خرید مواد غذایی آنها برای محصولات ارگانیک بوده است.

این مقاله در ابتدا ظاهر شد سلامت PLUS MAGAZINE