ایالات متحده بزرگترین تراشه ساز چین ، SMIC را تحت فشار قرار می دهد

ایالات متحده از بزرگترین تراشه ساز چین ، حداقل دستمزد درخواست می کند وزارت بازرگانی ایالات متحده با تأمین کنندگان بزرگترین تراشه ساز چین به ایالات متحده نامه نگاری کرده و به آنها در مورد "خطرات ...