دسته بندی ناوبری

بررسی مطبوعات

بیمار در اثر اعتصاب کارکنان بهداشت در پارکینگ می میرد

بیمار به دلیل اعتصاب کارگران بهداشت در پارکینگ جان خود را از دست داد فردی روز دوشنبه در پارکینگ در حالی که منتظر معالجه در بزرگترین بیمارستان ارجاعی کنیا بود به عنوان کارکنان بهداشت درگذشت ...

سربازانی که به جرم قتل های گرفته شده در ویدئو ، زندانی شده اند

سربازان زندانی به جرم قتل های اسیر شده در ویدئو سربازان کامرونی که به جرم قتل زنان و کودکان به زندان افتاده اند افسانه رسانه ها سربازانی را که این زن را کشتند پیدا کنید ...