دسته بندی ناوبری

اقتصاد

رئیس دکتر متبرک Ndokpe Okole ، بیوتکنولوژی درخشان و مدیر بازرگانی در کامرون

کامرونی های زیادی در داخل و خارج از کشور وجود دارند که سابقه ای غیرمعمول دارند و گاهی اوقات برای عموم مردم ناشناخته است. درخشان ، برخی با تجربیات خود در سراسر جهان شناخته می شوند و ...