جمهوری دموکراتیک کنگو. <em> ریاست جمهوری </ em> ضرب و شتم، ...

جمهوری دموکراتیک کنگو. <em> ریاست جمهوری </ em> ضرب و شتم، ...

این مقاله در ابتدا ظاهر شد https://www.ouest-france.fr/monde/republique-democratique-du-congo/republique-democratique-du-congo-battus-la-presidentielle-les-pro-kabila-gardent-l-assemblee-6168028